Niepubliczna Poradnia RUBIKON
Autyzm i inne zaburzenia rozwojowe ze spektrum autyzmu - diagnoza, terapia, neurologopeda
Oferta

Oferta Poradni Rubikon:
diagnozowanie - rzetelne diagnozy w kierunku zaburzeń rozwojowych (zwłaszcza ze spektrum autyzmu) oraz zaburzeń rozwoju mowy,
diagnoza zaburzeń rozwoju mowy i terapia zaburzeń mowy - prowadzona przez neurologopedę
porady konsultacyjne dla rodziców i opiekunów dzieci o zaburzonym rozwoju
terapia indywidualna
- cykliczne konsultacje:
- dwu/trzy godzinne odbywające się w cyklach co tydzień/co miesiąc lub w  dogodnych dla rodzica terminach; 
- cykliczne weekendowe (od piątku do niedzieli) sesje terapeutyczne
- cykliczne sesje terapeutyczne odbywające się w czasie ferii zimowych i wakacji letnich
zajęcia terapeutyczne z instruktażem dla rodziców oraz nauczycieli/terapeutów prowadzących terapię
budowanie autorskich indywidualnych programów terapii
terapia grupowa - dla dzieci z Zespołem Aspergera  oraz z problemami w zachowaniach społecznych
przygotowanie do matury młodzieży z zespołem Aspergera   
terapia indywidualna na terenie przedszkoli (nauczyciel cień)
prowadzenie superwizji osób (nauczycieli) ubiegających sie o certyfikat terapeuty behawioralnego

    • Diagnoza to cykl spotkań, prowadzonych przez dwuosobowy zespół diagnostyczny. Nie zakładamy ile tych spotkań ma się odbyć. Czasem wystarczy jedno, a czasem są to dwa, trzy lub więcej spotkań. Celem jest postawienie rzetelnej diagnozy, a to ile razy się spotkamy zależy od samego diagnozowanego dziecka. W czasie diagnozy prowadzony jest dokładny wywiad z rodzicami lub opiekunami dziecka oraz obserwacja dziecka w czasie zabawy swobodnej oraz kierowanej, także takiej, w której uczestniczą rodzice. Czasem prosimy rodziców o udostępnienie posiadanych materiałów filmowych albo o sfilmowanie dziecka, żeby zobaczyć jego zachowanie w naturalnym środowisku domowym, znanym placu zabaw lub na terenie przedszkola albo szkoły. Diagnoza zawsze kończy się wystawieniem opinii sporządzonej w wersji papierowej i elektronicznej.
    • Diagnoza i terapia neurologopedyczna - obejmuje zaburzenia komunikacji u dzieci z autyzmem, opóźniony rozwój mowy lub zaburzenia komunikacji związane z uszkodzeniem układu nerwowego, zaburzenia komunikacji o typie afazji u dzieci i dorosłych, zaburzenia komunikacji u osób z rozszczepem podniebienia.
    • Konsultacje - odbywają się z udziałem dzieci oraz ich rodziców lub opiekunów. W trakcie spotkania dokonywana jest diagnoza aktualnych umiejętności dziecka pod kątem deficytów w poszczególnych sferach rozwoju oraz nadmiaru określonych cech (występowanie zachowań utrudniających nabywanie nowych umiejętności lub przebywanie w różnorodnych środowiskach). Zakładamy cykliczność spotkań, podczas których pracujemy z dzieckiem, przygotowujemy do pracy rodziców, opiekunów, nauczycieli i na tej podstawie tworzymy program edukacyjno - terapeutyczny. Program ten oparty jest o analizę aktualnych umiejętności dziecka, potrzeby rodziny lub placówek edukacyjnych, w których dziecko przebywa; szczegółowo opisuje sposób nauki poszczególnych umiejętności oraz redukowania trudnych zachowań.
    • Terapia grupowa - zajęcia odbywają się w małych dwu-trzyosobowych grupach. Niekiedy udział w zajęciach grupowych może wymagać indywidualnego wcześniejszego indywidualnego przygotowania. Podczas zajęć uczestnicy uczą się zachowań społecznych ze szczególnym uwzględnieniem teorii umysłu, zdobywają wiedzę oraz praktyczne umiejętności.   

 
Strona głównaOfertaTurnus rehabilitacyjnyNasz zespółGaleriaAutyzmKontaktPolecane linkiProjektyPublikacje